Promocje
REGULAMIN KONKURSU „Mundial 2018”
 
I Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Mundial 2018”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Postech A.Poseł Spółka Jawna z siedzibą w Michałówka 26, 32-353 Trzyciąż.
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest: Postech A.Poseł Spółka Jawna
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy wypełnią zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
5. Konkurs trwa od 16 czerwca godz. 17 do czasu uczestniczenia Polskiej Reprezentacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018. Konkurs składa się z kilku edycji, obejmujących wszystkie mecze Polskiej Reprezentacji z rywalami.
II Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania Konkursu wypełnią zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/PostechAPosel/
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa), a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz kolejnych działań marketingowych, związanych wyłącznie z Postech A.Poseł
III Zasady i przebieg konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).
2. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3. Każdy Uczestnik Konkursu, wypełniając zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na Facebooku, bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Nagroda przyznawana jest jednorazowo. Uczestnik, który wygra w jednej z edycji, w kolejnych nie będzie brany pod uwagę jako potencjalny zwycięzca.
4. Nagrody w każdej z edycji, zdobywa pierwszych 2 Uczestników Konkursu, które poprawnie udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Postech A. Poseł  na Facebooku, w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od zakończenia każdej edycji Konkursu.
6. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:
• Zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie http://www.postech.pl/pl/i/Promocje/13 w zakładce Notatki na stronie https://www.facebook.com/PostechAPosel/.
• Wykonać zadanie konkursowe określone w każdej edycji we wpisie konkursowym.
7. Prace niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.
8. Opublikowanych odpowiedzi nie można edytować.
9. Każdy Uczestnik Konkursu może udzielić jednej odpowiedzi w każdej edycji Konkursu.
10.Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i edytowanie udzielonych odpowiedzi.
IV Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są piłki Stiga w ilości maksymalnie 2 sztuk dla każdej edycji Konkursu.
2. Na podstawie postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza się, że nagroda nie przekracza wartości 760 zł brutto i nie podlega opodatkowaniu.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu i listy laureatów będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.
6. Nagrody zostaną wysłane przez organizatora na adres podany przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
8. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
9. Koszt wysyłki nagród w granicach kraju pokrywa Organizator.
V Postanowienia Końcowe
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach marketingowych. Osoba biorąca udział w konkursie może w dowolnym momencie zażądać od Organizatora zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z bazy Organizatora.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Udzielenie swojej odpowiedzi w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.
 

 

Kody rabatowe allegro.

1. Uzyskany przez Państwa kod promocyjny pozwala na zakup wybranych produktów z rabatem od ceny jaką oferujemy na Allegro.
2. Koszty wysyłki pozostają takie jak w aukcjach, szczegóły w opisach produktów objętych promocją.
3. Czas trwania promocji ograniczony liczną kuponów promocyjnych.
4. Kod rabatowy wpisuje się w koszyku. 

Program lojalnościowy 

1. Po zakupie produktu otrzymują Państwo punkty w naszym programie lojalnościowym.
2. Uzyskane punkty przekładają się na rabaty uzyskiwane przy następnych zakupach.
3. Ilość uzyskiwanych punktów zależy od: ceny produktu, ilości zakupionych produktów.
4. Produkty marki Stiga punktowane są podwójnie.
5. Przyznane punkty rabatowe, podlegają weryfikacji przez sklep postech.pl
6. Zapisy na newslettera, pełna rejestracja na stronie również premiowana jest w programie lojalnościowym. 

 

Więcej informacji wkrótce...

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl